RVG Zębów

RVG Zębów

 

W CORDIS STOMATOLOGIA wykonujemy zdjęcia zębowe oraz ortopantomograficzne z wykorzystaniem promieniowania rentgenowskiego.

Zdjęcie zębowe – stosowane w diagnostyce pojedynczych zębów. Zapewnia dokładny obraz, dając precyzyjny widok rozległości procesu próchnicowego, kanałów korzeniowych oraz zmian okołowierzchołkowych.

Zdjęcie ortopantomograficzne (OPG) – wykorzystywane jest w wielu dziedzinach stomatologii, takich jak chirurgia stomatologiczna, implantologia, endodoncja, protetyka, ortodoncja, stomatologia zachowawcza. Obejmuje wszystkie zęby oraz kości szczęki i żuchwy, stawy skroniowo-żuchwowe oraz częściowo zatoki szczękowe. Wykonuje się je w celu ogólnej oceny stanu uzębienia oraz uwidocznieniu zmian chorobowych w szczęce oraz żuchwie.

Zdjęcie OPG umożliwia zaplanowanie kompleksowego leczenia.